ГІдроенергетика.jpg

Гідроенергетика — це галузь відновлюваної енергетики, яка вивчає використання потенціальної та кінетичної енергії води шляхом перетворення її в електричну. Таке перетворення відбувається на гідроелектростанціях ((ГЕС) — електростанція, яка за допомогою гідротурбіни перетворює кінетичну енергію води в електроенергію).

Принцип роботи ГЕС

ГЕС.jpg

Необхідний напір води надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію. Цей напір утворюється за допомогою будівництва греблі (гідротехнічна споруда, що перегороджує русло річки чи іншого водотоку та його долину для підняття рівня води перед нею з метою створення водосховища, створення напору (підпору) води для використання її енергії в ГЕС, водопостачання населених пунктів чи промислових об'єктів), і як наслідок концентрації річки в певному місці, або деривації (відведення води від русла річки в різних цілях каналом або системою водоводів)— природним струмом води. У деяких випадках для отримання необхідного напору води використовують спільно і греблю, і деривації.

Безпосередньо в самій будівлі гідроелектростанції розташовується все енергетичне обладнання. Залежно від призначення, воно має свій певний розподіл. У машинному залі розташовані гідроагрегати, які безпосередньо перетворюють енергію струму води в електричну енергію. Є ще всіляке додаткове обладнання, пристрої керування й контролю над роботою ГЕС, трансформаторна станція, розподільні пристрої та багато іншого.

Гідроелектричні станції залежно від потужності поділяють на такі:

- потужні — виробляють від 25 МВт до 250 МВт і вище;

- середні — до 25 МВт;

- малі гідроелектростанції — до 5 МВт (в деяких країнах (в тому числі й Україні) малими визнаються гідроелектростанції із потужністю до 10 МВт. (примітка: встановлено Законом України «Про електроенергетику»))

Потужність ГЕС безпосередньо залежить від натиску води, а також від ККД використовуваного генератора. Через те, що за природними законами рівень води постійно змінюється, залежно від сезону, а також ще від низки причин, як вираження потужності гідроелектричної станції прийнято брати циклічну потужність. Наприклад, розрізняють річний, місячний, тижневий або добовий цикли роботи гідроелектростанції.


Корисно знати

Гідроенергетика України

Малі ГЕС України

Важливі посилання