Воднева енергетика

Гидроген.jpg

Воднева енергетика — це напрям вироблення та споживання енергії людиною, який базується на використанні водню як засобу для акумулювання, транспортування та споживання енергії населенням, транспортом та різними виробничими напрямками. Водень обрано як найпоширеніший елемент на поверхні Землі та у космосі, він має найбільшу енергоємність, а продуктом його згоряння є тільки вода, що знову вводиться в обіг. Водень може бути використаний як паливо для будь-яких транспортних засобів (у тому числі легкових автомобілів та катерів), а також для задоволення енергетичних потреб будівель (прилади для безперервного живлення) і як живлення для побутової техніки. Водню в чистому вигляді у природі майже немає, тож його потрібно виробляти в процесі електролізу води або іншим способом. Водень можна виробляти з відновлюваних ресурсів, а також можна використовувати для зберігання енергії з непостійних джерел.

Детальніше - Вікіпедія

В Україні поки що дослідження в області водневих технологій знаходяться у початковому стані, не зважаючи на те, що вони проводяться впродовж тривалого часу(1). Основні причини, що перешкоджають активізації проведення робіт з водневої енергетики в Україні, є наступні:

- відсутність стратегії розвитку водневої енергетики як енергетики майбутнього (ХХІ століття), національної програми з розробки і виробництва водневих паливних елементів та енергетичних установок на їх основі, а також відповідної законодавчої бази;

- відсутність цільового державного фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та розробок в області водневої енергетики;

- нерозвиненість і неготовність промислової бази для виробництва паливних елементів (ПЕ) і енергетичних установок на їх базі;

- неготовність приватного бізнесу до субсидування фундаментальних і прикладних досліджень;

- відсутність чіткої і ясної державної політики та реальної підтримки робіт з екологічно чистих ресурсо- і енергозберігаючих технологій.


Паливний елемент - електрохімічний пристрій, що перетворює хімічну енергію в електрику.

Означення Вікіпедії

Паливна комірка (англ. fuel cell), також па́ливний елеме́нт — електрохімічний генератор, який забезпечує пряме перетворення хімічної енергії на електричну. На відміну від традиційних електричних акумуляторів, де відбуваються аналогічні перетворення, паливні комірки мають дві важливі особливості:

1. вони функціонують доти, доки паливо (відновник) та окиснювач надходять із зовнішнього джерела;

2. хімічний склад електроліту в процесі роботи не змінюється, тобто паливну комірку не треба перезаряджати.

Паливна комірка.jpg

Назва «паливний елемент» аж до 1969 року вважалась умовною.

Можливі різні варіанти комбінацій палива та окиснювача. Так, воднева паливна комірка використовує водень як паливо та кисень (зазвичай з повітря) як окиснювач. Також паливом можуть слугувати вуглеводні та спирти, а окиснювачами повітря, хлор, оксид хлору.


Означення Reegle (інформаційний портал про чисту енергію)

Пристрій вироблення електроенергії з високою ефективністю використання палива і хімічної речовини (як правило, окислювач), який взаємодіє з нею з двох окремих терміналів; вироблення електроенергії.

Також відомий як акумулятор.

References

1.Воднева енергетика: перспективи України


Цікаво знати

Книга даних водневої енергетики

Корисна інформація

Виробництво, зберігання, інфраструктура