1.Секторальні базові лінії енергоспоживання та викидів
2. Відбір політик та визначення цілей
3.Результати інтегрованого плану