З метою завершення процесу СНВР та переходу до його реалізації фінальні рекомендації та результати мають бути завершені та переведені у наступні кроки. Важливо, щоб всі попередні кроки процесу планування та аналізу СНВР були завершені на такому рівні деталізації, що необхідний для фінального звіту, плану реалізації та процесу моніторингу. Це означає, що мають бути повністю дотримані такі передумови:

• завершення аналізу прямого та непрямого впливу варіантів політики, включаючи інтеграцію в галузі та міжгалузеву

• завершення документів про варіанти політики для кожного варіанту політики у кожній галузі та міжгалузеві

• згода щодо фінальних рекомендацій робочих груп

• згода щодо повноважень та інвестицій, необхідних для реалізації

• Згода щодо термінів реалізації кожного варіанту політики


В ідеалі схема фінального звіту та процес підготовки будуть чітко визначені на початку процесу СНВР. Цей звіт повинен відповідати порядку скликання, робочому плану, контрольним точкам, строкам та процедурам, визначеним на початку проекту, а весь процес завершення Плану СНВР має бути розроблений для документування минулих рішень, але не для внесення змін до них. Мають бути зроблені чіткі призначення щодо розробки, вивчення та додавання внесків, а також фінального тексту. Зазвичай відповідальність за підготовку кожного розділу звіту та технічних додатків беруть на себе керівники робочої групи, вони організовують вивчення всім складом робочої групи. Необхідно узгодити формат публікації та розповсюдження фінального звіту.

Розроблені на кожному етапі процесу матеріали будуть підготовлені та відформатовані для внесення у фінальний звіт (процес живого проекту для звіту та матеріалів у додатках). Рішення на кожному етапі процесу СНВР проходять через Інструментарій та вносяться до фінальних результатів, що відповідають кожному важливому етапу процесу та кожному розділу фінального звіту. Зауважте, як результати з Інструментарію для базових ліній, аналізу на мікро- та макрорівнях відображаються у розділах та додатках фінального звіту

Процес завершення звіту СНВР

Final report.jpg

Моніторинг, звітність та оновлення

Концепція, елементи та основні кроки

Відстеження політичних рекомендацій (моніторинг, оцінка), а також оновлення повинні відповідати проекту та аналізу варіантів політики у процесі планування СНВР, включаючи систему показників виконання та цілі й задачі процесу. По мірі необхідності політичні рекомендації повинні бути переведені у розклад та набір процедур для кожної програмної сфери. Для відстеження ефективності варіантів політик знадобляться базові лінії з метою порівняння реальних результатів проти тенденцій звичайного ходу діяльності, а також з метою відстеження зростаючої ефективності кожного варіанту політики. Базові лінії є важливими для визначення прогресу в політичному впливі, що включає не лише викиди, але й систему показників економічного зростання та безпеки, енергоємності та безпеки. Базові лінії та варіанти політики періодично оновлюються по мірі необхідності для коригування підходів, відображення поточних результатів та виконання програмних цілей. Як і інші елементи реалізації, план моніторингу, звітності, оцінки та оновлення (MRVU) потребує призначень, процедур та протоколів, а також відповідного потенціалу, відображених у бюджеті програми та плані укомплектування персоналом.

Інструменти та шаблони

Нижченаведені елементи бази даних наводять приклади моніторингу, оцінки та оновлення та можуть підтримувати визначення потреб у додатковому аналізі.

• Протокол MRVU

• Оновлення шаблонів та протоколів

• Процес оновлення аналізу за багатьма критеріями та додаткового аналізу


Аналіз 2012 р. розбивки по секторах за базовою лінією CCS IEW

Forecastmon.jpg