Планування цілей та задачі LEDS

Кожну з цілей процесу СНВР слід перевести у сукупність показників продуктивності для використання у скринінгу і розробці конкретних варіантів політики. Для економічного зростання такі показники можуть включати валовий продукт, а також дохід на душу населення і зайнятість. Для енергоємності такі показники можуть включати заходи зі сталого розвитку, такі наприклад як, екологічно чиста енергія, а іноді, енергетичну диверсифікацію. Для захисту навколишнього середовища і здоров'я, а також для ефективності використання ресурсів, можуть бути застосовані додаткові показники, які пов'язані зі здоров'ям (наприклад, супутні вигоди щодо забруднення повітря), а також кількість природних ресурсів (споживання води, біорозмаїття). Показники рівності і справедливості можуть включати вимір відмінностей впливу на місцевому географічному рівні, впливу на різні соціально-економічні групи, впливу на економічний добробут людей та вплив на різні покоління.

Виходячи з вимог планування, встановлених для процесу (наприклад, від регіонального або муніципального органу), результатів планування експертної робочої групи , або їх певного комбінації, в чому полягають ключові потреби країни у 3E? Нижче наведені деякі можливі проблемні питання, і пов'язані з ними показники для цілей:

Економіка:

o Річний приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) або валового регіонального продукту (ВРП)

o Дохід ( з урахуванням справедливості і рівності)

o Ріст зайнятості

o Структурна стабільність

Енергетика:

o Безпека (у тому числі диверсифікація) o Стабільність поставок o Витрати поточного та майбутнього періодів

Екологія - навколишнє середовище та природні ресурси:

o Скорочення викидів парникових газів

o Якість місцевого повітря

o Водні ресурси

o Якість води

o Охорона земель

o Біорізноманіття

Оцінка поточних планів, політик, практик та потужностей країн : Загалом, зводиться до оцінки фактично діючих програм, документів, домовленостей ,технологій.До уваги також беруть темпи розвитку та енергетично-ресурсні можливості країни, інвестиційний клімат та поточний рівень ВВП. Вивчається кожна зацікавлена у створені СНВР група:держава,приватні групи,комерційні та некомерційні організації. Ступінь співпраці та участь у міжнародних угодах.

Інформація про енергетичні можливості та СНВР в Україні:

Населення:48,6 млн осіб.

ВНП: 134,800,000,000 $

Програми та проекти розвитку сталої енергетики та ПП- СНВР:

1. EC-LEDS (ПП-СНВР).Покращення продуктивності систем низьковуглецевого розвитку: https://www.ec-leds.org/

2. Партнерство України та Світового Банку щодо готовності ринку: http://www.thepmr.org/

3. UNDP-Capacity Building for Low Carbon Growth in Ukraine: програма розвитку ООН для забезпечення економічно-соціально-екологічного балансу та зниження викидів СО2: http://www.undp.org/

4. CTI PFAN : програма залучення інвестицій в сферу альтернативних джерел енергії та кліматичних технологій: http://www.cti-pfan.net/

5. RECP: програма для залучення України до енергоефективних та маловідходних програм. Функціонує в малорозвинених країнах та країнах, що розвиваються: http://www.unido.org/index.php?id=1003396

6. CTF: Український фонд екологічно чистих технологій: http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Colombia_CTF_IP_final_final_092310.pdf 7. EC-LEDS (ПП-СНВР) в Україні.

8. Ukraine - UNEP Green Economy Advisory Services :консультативно-рекомендаційний сервіс для України від Міжнародної Екологічної Програми (Програма ООН з навколишнього середовища)

9. Development of the Electricity Carbon Emission Factors for Ukraine: програма з оцінки факторів викиду діоксиду вуглецю в електроенергетиці.

10. Ukraine-GTZ Climate Oriented Mobility: Німецька федеральна програма з економічної кооперації і розвитку, орієнтована на запобігання змінам клімату та енергетичну промисловість України: http://www.giz.de/de/html/index.html

11. Ukraine-World Bank Climate Projects: Кліматична програма України в кооперації зі Світовим Банком.

12. Ukrainian Energy Service Company: Програма від Європейського Банку Реконструкції та розвитку, яка націлена на розвиток та впровадження альтернативних, відновлювальних джерел енергії: http://www.ukresco.com/en/content/12.html

13. Ukraine-USAID Climate Activities: https://www.usaid.gov/our_work/environment/climate/country_nar/ukraine.html