Енергоаудит.jpeg

Енергоаудит або енергетичне обстеження підприємств та організацій передбачає оцінку всіх аспектів діяльності підприємства, які пов'язані з витратами на паливо, енергію різних видів, воду та деякі енергоносії. Для комерційної та промислової нерухомості, енергетичний аудит є першим кроком щодо визначення можливостей скорочення видатків на енергію та зменшення викидів вуглецю (1). Енергетичний аудит спрямовано на виявлення пріоритетності застосування енергії відповідно до найбільш економічно вигідних можливостей, щодо заощадження енергії.

Відповідно до визначення поняття енергоаудиту, передбачено такі цілі (2):

- з'ясування, де у будівлі можуть бути непродуктивні витрати енергії, та як вона використовується;

- визнечення поточного рівня споживання енергії, відносно якого потім ведеться оцінка досягнутого прогресу. Згідно з цим уводиться поняття потенціалу енергоощадності, який і визначається різницею між поточним та запланованим рівнем енергетичного функціонування будівлі або найкращим на даний момент технологічним рішенням;

- розробка рекомендацій щодо покращення енергоефективності і зменшення відповідних витрат;

- попередня оцінка видатків і заощаджень для різних варіантів енергоефективних заходів, а також періоду їхньої оплатності.

Энергоаудит.jpeg

Наразі розрізняють три рівні енергетичного аудиту за глибиною обстеження (докладніше - (2)) :

1. Попередній аудит (інші назви – простий, демонстраційний, наскрізний) дає загальне уявлення про наявні проблеми та пропонує безкоштовні і недорогі можливості покращення енергоефективності.

2. Повний енергоаудит (інші назви – загальний, вузловий) - достатньо докладне обстеження включно з класифікацією використання енергії в будівлі.

3. Інвестиційний енергоаудит (інші назви – всебічний, докладний) забезпечує вищу якість моніторингу, збирання даних та інженерного аналізу, від попереднього відрізняється більшою докладністю й точністю.

Існує пряма залежність між глибиною енергоаудиту (об’ємом зібраних і проаналізованих даних) та кількістю виявлених можливостей для заощадження енергії. Переважно, рекомендують провести, як мінімум, повний енергоаудит.

Згідно з найновішим міжнародним стандартом ISO 50002 «Енергетичні аудити. Вимоги з інструкцією щодо застосування» (ISO 50002:2014 Energy audits – Requirements with guidance for use), який з’явився друком у липні 2014 року, процес енергоаудиту складається з наступних стадій (2):

Стадії.jpg


Енергетичний паспорт будівлі

Енергпаспорт.jpg

Що стосується документального підтвердження енергетичних характеристик будівлі та заходів щодо їхнього удосконалення, то така інформація міститься в спеціальному документі, який видається енергетичним аудитором або відповідною фірмою, та називається енергетичним паспортом будівлі.

У липні 2017 року був ухвалений закон «Про енергетичну ефективність будівель» (№ 4941-д) яким була запроваджена сертифікація будівель (3).

References

1. Енергетичний аудит ( Вікіпедія)

2. Порадник для органів місцевого самоврядування «Що необхідно знати, замовляючи енергоаудит» (Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні")

3. Проект Закону про енергетичну ефективність будівель