Після теплових та атомних електростанцій гідроелектростанції (ГЕС) посідають третє місце в енергетичному комплексі України. Сумарна встановлена потужність ГЕС України нині становить 8% від загальної потужності об'єднаної енергетичної системи країни. Що стосується середньорічного виробітку електроенергії гідроелектростанціями, то ця цифра нині дорівнює 10,8 млрд кВт•год, але встановлено, що економічні та технічні можливості використання гідроенергоресурсів України дорівнюють близько 20 млрд кВт•год., тож на сьогоднішній день використовується не більше 50%. Основний використовуваний потенціал зосереджений на ГЕС Дніпровського каскаду (потужність — 3,8 ГВт, виробіток — 9,9 ГВт•год): Дніпровська ГЕС, Київська ГАЕС (гідроакумулююча), Ташлицька ГАЕС (1).

Окрім ГЕС і ГАЕС, в Україні нині експлуатуються 49 так званих малих ГЕС, які виробляють понад 200 млн кВт•год електроенергії. Але вони мають недоліки: швидке зношення обладнання, пошкодження споруд напірного фонтана, замулення водосховищ, недостатнє використання засобів автоматики та контролю.

Подальший розвиток гідроенергетики потребує реконструкції і технічного вдосконалення гідровузлів. Заміну фізично застарілого обладнання слід здійснювати на сучасному рівні (з використанням засобів автоматизації та комп'ютеризації).

Основні каскади гідроелектростанцій — Дніпровський каскад і Дністровський каскад.

Дніпровський каскад ГЕС

Детальніше зупинимося на характеристиці Дніпровського каскаду, який складається із 6 гідроелектростанцій на річці Дніпро (2). До нього входять гідроелектростанції:

  • Київська (м. Вишгород),
  • Канівська (м. Канів),
  • Кременчуцька (м. Світловодськ),
  • Середньодніпровська (м. Кам'янське),
  • Дніпровська (м. Запоріжжя),
  • Каховська (м. Нова Каховка).

Найбільша з них — Дніпровська ГЕС потужністю 1569 МВт.

Нижче наведено картосхему Дніпровського каскаду гідровузлів (3):

Дніпровський каскад.jpg


Постійний контроль за станом безпеки гребель водосховищ та гідроелектростанцій здійснюють Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Український гідрометеорологічний центр. Щорічно, та при нагальній потребі вони інформують Кабінет Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, профільні комітети Верховної Ради України щодо стану основних споруд ГЕС та водосховища.

Дністровський каскад ГЕС

Дністровський каскад ГЕС — комплекс ГЕС і ГАЕС у річковому басейні Дністра (4) .

Сумарна потужність станцій становить 1115 МВт, а вироблення первинної електроенергії перевищує 1126 млн кВт · год

У каскад входять такі електростанції:

  • Дністровська ГЕС-1 — належить ВАТ «Укргідроенерго».
  • Дністровська ГЕС-2 — належить ВАТ «Дністровська ГАЕС».
  • Дністровська ГАЕС — належить ВАТ «Укргідроенерго».
  • Дубоссарська ГЕС — належить ГУП «Дубоссарська ГЕС».

Картосхема Дубоссарської ГЕС на р. Дністер (3):

Дубоссарська ГЕС.jpg

Дністровські ГЕС-1, ГЕС-2, ГАЕС на р. Дністер (3):

Дністровські ГЕС.jpg

References

1. Гідроенергетика України ( Вікіпедія)

2. Каскад ГЕС на Дніпрі ( Вікіпедія)

3. Водний фонд України: Штучні водойми - водосховища і ставки: Довідник.

4. Дністровський каскад ГЕС ( Вікіпедія)