Створення робочого плану з розвитку СНВР.

Цей розділ містить узгоджену інформацію стосовно розробки робочого плану СНВР для існуючих та потенційних повноважень,зобов'язань,можливостей та ініціатив відповідних Міністерств.

Процес Створення робочого плану СНВР включає 5 основних кроків

1)Організація процесів СНВР.

2)Оцінка поточної ситуації та можливостей.

3)Аналітика можливостей (створення Базових ліній;дослідження перспектив розвитку;визначення шляхів розвитку СНВР;аналіз можливостей,слабких ланок,загроз та сильних сторін процесу чи об'єкту,який розглядається.)

4)Встановлення пріоритетів розвитку та послідовних кроків дій.

5)Реалізація та моніторинг процесів.


10 кроків формування робочого плану з розвитку СНВР:

Це поступові,виважені,багатоцільові дії,які базуються на залученні інституційних баз, агенств та різноманітних стейкхолдерів.

1)Організація,встановлення відповідної мети та досягнень робочого дня.

2)Розвиток СНВР- базових ліній у різних секторах,які базуються на прогнозах та описових процесах.

3)Визначення та розширення потенціалу СНВР у потенційних діях належних секторів.

4)Перевірка та визначення потенційних пріоритетних заходів щодо подальшого розвитку.

5)Розвиток плану(або його чорнового варіанту);розвиток індивідуальної політики та визначення підходів,відповідно до специфікацій.

6)Визначення впливів та регулювання індивідуальних політик; визначення проектів ,які частково перекривають один одного або збігаються.

8)Визначення непрямих/мікро впливів різних секторів і політик (індивідуальних політик та комплесних політик)

9)Завершення формування політики та передача основних виконавчих рекомендацій до керівництва/управління проектом.

10)Імпламентація (втілення); моніторинг; визначення та перевірка ;покращення,корекція та оновлення базових підходів до проблем.


завдання українського плану дій стововно СНВР

Організація:

- Донесення інформація та її актуальності до Уряду України;покращення бачення та перспектив розвитку низьковуглецевих тенхнологій до зацікавлених осіб;становлення державної позиції.

- Навчання учасників,які представляють стейкхолдерів та безпосередніх учасників проекту.Донесення актуальності до громадян через ЗМІ.

- Визначення особливостей покрокового плану дій.Цей процес зумовить залучення значних інформаційних та фінансових потоків,різних груп впливу.

- Встановити, яким чином кожен з поступових кроків,може об'єднати погляди і залучити до розгляду важливі проблеми бізнесу,економіки та дизпропорційних підходів;розгляд інтересів та вигод для кожної групи потенційних учасників.

- Розвивати,поширювати та сприяти погодженню процесу створення плану дій СНВР. Послідовне створення робочих груп та проведення семінарів/тренінгів.

Ефективне керівництво:

Initiator1.jpg


Підготовка Плану Дій та розгляд досягнень

Файл:Goals1.pdf

Розвиток базової лінії

Файл:Baseline1.pdf

Визначення варіантів політики

Файл:Policy1.pdf

Відбір та визначення пріоритетів

Файл:Screening1.pdf

Визначення початкової специфіки дизайну політики

Файл:Initial1.pdf

Оцінка прямих (мікро) впливів

Файл:Direct1.pdf

Інтеграція і паралелізм варіантів політики

Файл:Overlap1.pdf

Аналіз непрямого (макро) впливу

Файл:Indirect1.pdf

Фінальні рекомендації і передача звіту

Файл:Final1.pdf

Моніторинг,оцінка,звітність та покращення

Файл:Monitor1.pdf