Встановити мету щодо відновлюваних джерел теплової енергії на рівні 5% від загального прогнозованого опалювального навантаження (вимірюється як паливо, поставлене для опалювального використання), яке забезпечується неелектричними джерелами, включно з природним газом, паливним мазутом і пропаном у штаті Міннесота, які забезпечуються прийнятними відновлюваними джерелами теплової енергії, до 2020 року, і на рівні 20% до 2030 року . Це включає невелике відділення системи на рівні 5%. B. Утворити на території штату Фонд стимулювання відновлюваної теплової енергії, який надає стимулювання для встановлення відновлюваних технологій теплової енергії і націлений на цінних клієнтів, включно з фермерами, споживачами палива, управліннями житлового господарства для житла економічного класу і комерційними користувачами. Цей фонд буде стягувати 1 цент з терма енергетичного вмісту природного газу, мазуту і пропану, які продаються у штаті Міннесота. Частина зібраних коштів буде зарезервована як фонд кредитних гарантій для великих проектів, а решта буде видаватися у формі конкурсних ґрантів для великих систем або як директивні стимули для малих систем. Строк дії програми закінчується у 2030 році. Існує реальна можливість задовольнити опалювальне навантаження за рахунок відновлюваних енергетичних ресурсів, наявних на території штату, що призведе до зменшення викидів парникових газів. Крім того, нещодавні зміни пропанової інфраструктури і суворий дефіцит пропану зимою 2013-2014 років підкреслили переваги більшої диверсифікації варіантів опалення для пом’якшення проблем, пов’язаних з ціноутворенням на паливо та його наявністю на території всього штату Міннесота. Мета щодо відновлюваних джерел теплової енергії є провідним варіантом політики штату із підтримки адекватного і диверсифікованого постачання теплової енергії за розумних витрат, з мінімальним впливом на довкілля і супутніми вигодами зміцнення енергетичної безпеки і покращення доступу до енергії для мешканців Міннесоти. Відділення малої частини системи гарантує, що різноманітні кінцеві споживачі, такі як користувачі пропану у житловому секторі, скористаються з цього. Фонд стимулювання відновлюваної теплової енергії для стимулювання встановлення відновлюваних теплових систем по всьому штату і підтримки поступу на шляху досягнення мети щодо відновлюваних джерел теплової енергії. Збір в один цент з терма використання пропану, мазуту і природного газу дасть змогу утворити початковий фонд у приблизно 40 млн. дол. щороку.

Прийнятні джерела палива:

• Біомаса (з засобами контролю викидів і вимогами щодо ефективності);

• Біогаз;

• Біопаливо;

• Сонячна термальна енергія (включно із сонячним опаленням повітря, сонячним нагріванням води, теплом, що використовується для промислових цілей, і нагрівачами повітря зовнішнього типу).

Прийнятні технології: • Теплові системи на біогазі;

• Теплові системи на біомасі з вимогами щодо ефективності і жорстким контролем викидів ;

• Системи нагрівання води та опалення приміщень за допомогою сонячної енергії, включно з нагрівачами повітря зовнішнього типу;

• Сонячна енергія, що використовується для промислових систем опалення і охолодження;

• Системи комбінованого виробництва тепла та електроенергії з відновлюваних джерел ;

• Системи центрального опалення та охолодження на основі відновлюваних джерел енергії.

Мета щодо відновлюваної теплової енергії стосується не-електричних джерел тепла, включно із споживанням природного газу, мазуту і пропану на території штату, для диверсифікації використання штатом палив для опалення з тим, щоб вони включали більші обсяги відновлюваної енергії. Імплементація цієї політики буде вимагати прийняття відповідного законодавства і подальшого регулювання з боку Комісії з питань комунальних послуг і Департаменту торгівлі. Дизайн політики повинен визнавати потребу імплементації такої мети щодо відновлюваної теплової енергії, яка була б достатньо широкою, щоб служити різним регіонам штату завдяки узгодженню між ресурсами, яким надається перевага, та їх регіональною наявністю, із сильним наголосом на їх впливі на рівень викидів. Витіснення більшості вуглецеємних традиційних джерел має бути пріоритетом для Фонду стимулювання відновлюваної теплової енергії; проте використання всіх викопних палив для опалення має бути обмежене через імплементацію на всій території штату, з урахуванням географічного положення. Програма стимулювання відновлюваної теплової енергії буде запроваджена за рахунок платежів, які стягуються Департаментом доходів штату Міннесота і якими розпоряджається Департамент торгівлі. Участь у програмі буде вимагати зобов’язань щодо розподілу витрат від заявників із житлового, комерційного, неприбуткового і державного секторів. Сума стимулювання, що надається споживачам, повинна відображати наявність інших стимулів поза рівнем штату для того, щоб максимально підвищити результативність програми. • Великі і нежитлові проекти: конкурентні ґранти із пропонованим зобов’язанням заявника щодо розподілу витрат. • Житлові і малі комерційні проекти: цілорічні знижки у порядку черги з мінімальним зобов’язанням заявника щодо 50% розподілу витрат.

Цілі:

A. Зменшити використання викопних палив (зокрема, природного газу, мазуту і пропану) для опалення у штаті Міннесота через використання прийнятних відновлюваних джерел теплової енергії на 5% до 2020 року і на 20% до 2030 року і досягти цього таким способом, який не створює неприйнятного забруднення повітря, спричиненого системами опалення на відновлюваних видах палива.

B. Щороку впроваджувати сотні відновлюваних теплових систем на основі різних відновлюваних технологій в рамках Програми стимулювання відновлюваної теплової енергії. Ці проекти повинні представляти цінних клієнтів і продемонструвати: o географічно різнорідні місцевості; o різноманітні сектори кінцевого користування, включно з житловими, комерційними, сільськогосподарськими та урядовими об’єктами; o проекти, масштабовані для малих, великих установок і установок комунального масштабу. До складу цінних клієнтів входять фермери, споживачі поставок палива, органи управління недорогим житлом, а також побутові і комерційні користувачі. Строк дії програми закінчується через 15 років. Департамент доходів буде стягувати 0,01 дол. за терм природного газу, мазуту і пропану, проданого у штаті Міннесота. Департамент доходів на сьогодні стягує 0,001 дол. за галон пропану і мазуту з підприємств гуртової торгівлі; галон пропану або мазуту має енергетичний вміст, який приблизно дорівнює 1 терму тепла (відповідно, приблизно 0,9 і 1,4 терма). З огляду на 1) значне опалювальне навантаження у штаті Міннесота і 2) труднощі вирішення проблеми скорочення викидів ПГ у транспортному секторі, Міннесота не може досягти мети енергетичної політики штату у 80% скорочення викидів ПГ до 2050 року без вирішення проблеми сектора опалення.

Застосування у комерційному/промисловому секторі, такі як біомаса для систем централізованого опалення, сільськогосподарського виробництва, будинків установ, шкіл і урядових будинків, являють собою найбільшу можливість для економічно ефективного зменшення викидів парникових газів і повинні складати більшість при розгортанні відновлюваних джерел теплової енергії. Проте 5% виділення житлового і малого комерційного сектора з мети щодо відновлюваної теплової енергії, разом з програмою стимулювання відновлюваної теплової енергії, буде сприяти інвестиціям також і в малі проекти. Строки — Мета щодо відновлюваної теплової енергії (як відсоток від загального використання природного газу, мазуту і пропану для опалення):

○ 2017 – 1%

○ 2018 – 2%

○ 2020 – 5%

○ 2025 – 12%

○ 2030 – 20%