Методологічні рекомендації щодо процесу

Тип процесу прийняття рішень, використаний для Плану дій LEDS, є критично важливим для втілення цілей і завдань ініціатора і досягнення запланованих наслідків і траєкторій процесу. Деякими із ключових підходів до дизайну є такі: • Керівництво згори;

• Підтримка знизу;

• Використання власних і зовнішніх експертів;

• Зосередженість на цілях і показниках ефективності;

• Синергічне і реалістичне мислення стосовно дій;

• Об’єктивна, технічна, конструктивна участь;

• Своєчасний поступ роботи щодо всіх завдань, без відставання.


Властивості дизайну процесу

Процес зміцнення потенціалу щодо процесу розробки Плану дій LEDS охоплює комплекс ключових параметрів дизайну і стратегії процесу, включно із процесом, який є:

• Комплексним;

• Багатоцільовим;

• Поетапним;

• Ґрунтується на фактах;

• Загальна участь;

• Керується консенсусом;

• Керується імплементацією;

• Об’єктивний.

Нагляд і координація

Нагляд за процесом забезпечує позитивні і функціональні відношення між ініціатором та органами робочих груп зацікавлених сторін і технічних робочих груп через належний нагляд і координацію. Це, зокрема, передбачає такі ключові ролі:

• Нагляд здійснюється Ініціатором, часто з допомогою Керівного комітету або призначеного Менеджера процесу;

• Координація виконується спільно Директором проекту, Організатором, Менеджером проекту і Головою для здійснення процесу Плану дій;

• Управління Групою відомств і зацікавлених сторін здійснює організаційно-координаційна команда, яка реагує на потреби Ініціатора;

• Додаткова технічна та організаційна допомога надається Групі відомчих зацікавлених сторін і пов’язаним Технічним робочим групам.

Участь

Участь у процесі плану дій LEDS охоплює ряд рівнів осіб і різноманітних установ, всі з яких мають визначені і скоординовані ролі, включно з такими: • Ініціатор і Наглядовий орган

• Організатор, Координатор і Директор проекту;

• Команда технічно-організаційної допомоги;

• Відомства, включно з керівництвом і технічними рівнями;

• Зацікавлені сторони, включно з тими, на кого впливають або цікавлять відповідні теми, практиками, новаторами, поборниками, спеціальними громадами;

• Додаткові експерти, за потреби, у секторах і тематичних областях;

• Громадськість.


Вибір часу

Вибір конкретних цілей для процесу планування може бути зроблено або до відбору політик/розробки/аналізу, або після.

Pointer2.jpg

У деяких випадках, початкові цілі можуть бути визначені керівником регіону або іншим державним органом (наприклад, показники економічного зростання, енергетичної безпеки та зменшення викидів). Або ж, вони можуть спиратися на існуючу узгоджену позицію науковців щодо рівнів показників майбутньої діяльності, необхідних для задоволення встановлених обмежень (наприклад, середнє зростання глобальних температур). Цілі плану також можуть бути визначені після завершення аналізу відібраних варіантів політики для врахування впливу їх очікуваного виконання на існуючі базові лінії. В змішаному підході встановлюється початкова ціль(-і), а потім після вибору політики /розробки/аналізу, проводиться оцінка того, наскільки добре план відповідає початковій цілі. Цілі можуть бути скориговані у напрямку збільшення або зменшення виходячи з того, що стало відомо про очікуване впровадження політики, яку було включено до Плану. На початковому етапі процесу цілі визначають очікування і обсяг робіт, але не повною мірою спираються на визначальні групові рішення. Цілі, що встановлюються під час процесу, можуть бути краще обґрунтованими і сприяти спрямуванню процесу в основне русло, але водночас такі цілі потребуватимуть визначення очікувань, що зазвичай властиво ранній стадії, і узгодження, що притаманно для заключної стадії. Цілі в кінці процесу можуть бути краще обґрунтованими груповими рішеннями, але не відображатимуть той напрямок, в якому прагнуло діяти керівництво. За необхідності змішанні форми можуть поєднати найкращі елементи кожного з етапів.