Biomass.jpg

Одним із найперспективніших джерел чистої енергії в Україні є біомаса, яка досить успішно використовується в усьому світі, тому фахівці і прогнозують її стрімкий розвиток. На сьогоднішній день частка біомаси в енергетиці України становить 2%, проте вона має всі шанси зрости до 9% у 2020 році (1). Біомаса – це відновлюване паливо, що спалюється у прямому вигляді або після переробки.

До біомаси слід віднести органічні відходи, що підлягають спалюванню, та з яких можна виробити біопаливо та біогаз, від (відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради (2) :

- сільського господарства;

Сг.png

- житлово-комунального господарства;

Homee.png

- лісового господарства;

Wood.jpeg

- рибальства;

Fish.jpeg

- промислових відходів.

Factory.jpeg

Біомаса вважається екологічно нейтральною, тобто має нульовий баланс викидів вуглекислого газу, а також є відновлюваним джерелом енергії в тому випадку, якщо її використання не супроводжується скороченням зелених насаджень у регіоні та її вирощування є регулярним.

Пелети з деревини або гранули є найбільш підготовленим для спалювання та екологічно доцільним біопаливом. Не менш важливим фактором, що впливає на економічну доцільність використання біомаси як енергоресурсу, є відстань транспортування сировини.

Біомаса може бути спеціально вирощена для енергетичних потреб, а може бути відходами іншого виробництва.

References

1. Чиста енергія - чисте майбутнє (Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні")

2. Директива Європейського парламенту та Ради 2009/ 28/ ЄС від 23 квітня 2009 р.


Цікавинки

Як генерується енергія біомаси?

Види біомаси

Енергетичний ліс

Енергетична верба

Потенціал біомаси в Україні

Нормативно-правові акти України щодо підтримки розвитку виробництва енергії з біомаси

Технологічні рішення для виробництва теплової енергії з біомаси

Успішні приклади реалізації проектів виробництва теплової енергії з біомаси

Інформація для ознайомлення