Тут ви можете знайти інтсрумент для розвитку інвентеризації парникових газів:


Файл:EPAtool.xls