Сектор теплопостачання

У посібнику з планування СНВР теплопостачання розглядається як під сектор енергопостачання. Зазвичай теплопостачання обмежується теплоцентралями, які надають тепло та гарячу воду для житлових, комерційних та відомчих будівель. Також можливо, що центральне теплопостачання здійснюють теплоелектроцентралі (CHP), які виробляють електроенергію для використання в електромережі, виробляють електроенергію для власних потреб або ж їх основне призначення полягає у переробці тепла для технологічних потреб. У двох останніх випадках ці джерела відповідно розглядатимуться в рамках постачання електроенергії і промислового сектору. За допомогою інструментів базової лінії посібника відстежують корисний обсяг виробленої теплової енергії, а потім, виходячи з використання енергії, розподіляють викиди за відповідними секторами.

Підсектор постачання палива

У посібнику з планування LEDS джерела постачання палива розглядають як підсектор енергопостачання. Зазвичай такі джерела включають виділення метану під час видобутку викопного палива, очищення, транспортування та розподілі; парникові гази від факельного спалювання природного газу; та згорання нафти чи газу під час обробки та транспортування. Виділи метану можуть виникати у результаті видобутку будь-якого викопного палива, в тому числі в ході буріння газової свердловини, відведення газів та її експлуатації; на поверхневих та глибинних вугільних шахтах, а також в ході буріння нафтової свердловини, відведення газів та її експлуатації. Деякі структури кадастру (такі наприклад як національна звітність) можуть включати цей сектор у рамки промислового сектора.

Житловий, комерційний та інституційний сектор

Для цілей планування LEDS промисловий сектор часто виділяють в окремий сектор. Джерела, що розглядаються в рамках житлового, комерційного та інституційного сектора включають згорання викопного палива, біомасу та інші біопалива такі як біогаз або рідке біопаливо здебільшого для опалення приміщень, підігріву води та приготування їжі. Для деяких країн, де промислова діяльність не є такою значною, щоб її виділяти в окремий сектор, промислове згорання палива та виробничі викиди можуть долучати до цього сектора, який тоді становить сектор RCII (Житловий, комерційний, інституційний та промисловий). Така практика поширена у плануванні субнаціональних заходів у Північній Америці. В базовій лінії згорання палива у RCII (Житловому, комерційному, інституційному та промисловому) секторі превалює виробнича потужність щодо підготовки та збереження скрапленого природного газу для його подальшого використання на наступних стадіях виробництва енергії. У цій базові лінії для Пуерто Ріко, комбіноване використання тепла та електроенергії (CHP), пов’язане з виробництвом електроенергії було віднесено до під сектору постачання електроенергії. Решта із використовуваного палива та пов’язані з ним викиди це викиди, що пов’язані з часткою енергії використаною для виробництва корисної теплової енергії, які було віднесено до промислового сектора. Для того, щоб змоделювати майбутнє використання енергії для RCII сектору можна застосувати цілий діапазон підходів в залежності від наявних даних. Для того, щоб допомогти поінформувати як діяти у випадках, з незначною кількістю інформації щодо очікуваного зростання у житловому фонді, та пов’язаних з цим енергомісткістю (e.g., kWh/m2) далі у цьому модулі до вашої уваги пропонується приклад методу прогнозування для житлового, комерційного, інституційного та промислового секторів. На додаток до зростання фонду будівель та енергомісткості, до прогнозу слід включати будь-які очікувані зміни у типах використовуваної енергії упродовж прогнозного періоду (наприклад зміни у напрямку активнішого використання електроенергії; заміщення одного домінуючого палива іншим).

базова лінія споживання палива; Пуерто Ріко 1990-2035

PourteRiko.jpg


Базова лінія викидів парникових газів при згорання палива; Пуерто Ріко 1990-2035

PR.jpg


Промисловий сектор

Промисловий сектор включає як викиди пов’язані енергією, так і технологічні викиди. Викиди пов’язані зі споживанням енергії показано нижче на ілюстрації. На графіку показано усі викиди від згорання палива (прямі викиди), тоді як викиди від використання електроенергії показано для контексту. Вище уже зазначалося про те, що для цілей СНВРпланування зазвичай, з огляду на його важливість у багатьох провінціях (регіонах) країн, що розвиваються, промисловий сектор розглядається окремо від житлового, комерційного та інституційного. Про викиди від згорання палива уже йшлося вище, але часто їх звітують окремо, і вказують «викиди не від згорання» або “технологічні” викиди. Слід зазначити, що технологічні викиди включають викиди від виробництва цементу, виробництва сталі, виробництва напівпровідників, а також виробництва аміаку та азотної кислоти і інші виробництва. Також включаються викиди, що виникають у результаті використання хімічних речовин таких як вапняк, доломіт, сечовина, та речовини, що руйнують озоновий прошарок (ODS) субститути (гідрофторвуглець HFCs та перфторвуглець PFCs). Зазначене становить найпоширеніші джерела викидів у секторі, втім існують і інші. З огляду на рівень індустріальної діяльності в багатьох частинах Китаю, часто виникає необхідність докладати значну кількість зусиль для побудови базової лінії у цьому секторі. У Модулі базової лінії Посібника на промисловий сектор віднесено викиди як від виробництва енергії, так технологічні викиди.

Базова лінія прямих і непрямих викидів житлового сектора; Кентуккі США

Baseline.jpg

Замінники ODS (озоноруйнуючих речовин) використовуються в обігріваючий вентиляції та кондиціонуванні повітря (HVAC), заморозці, тушінні пожеж, очистці органічним розчинником, розщіплювачами, та у компонентах реактивного палива. Зверніть увагу, що використання замінників озоноруйнучих речовин (ODS), особливо використання холодоагентів, поширюється і на інші сектори не обмежується лише Промисловим сектором. Наприклад, використання вапняка/доломіту також відбувається і сільському господарстві для коригування ґрунтів з кислотою pH. Використання холодоагентів у системах HVAC ідеально підходить до віднесення на сектор викиди Житлові, комерційні та інституційні (RCI), а також для транспортного сектора, зокрема, коли йдеться про використання кондиціонерів повітря для транспортних засобів. Виходячи з наявних даних щодо хімічного використання та пов’язаних з цим викидами, звітування про викиди слід здійснювати за відповідними секторами; водночас, якщо наявні дані не дозволяють здійснити закріплення викидів за відповідними секторами то такі викиди можна віднести на під сектор технологічних процесів.

Базова лінія прямих та непрямих викидів промислового сектора; Кентуккі США

Industry.jpg


Заморожування та кондиціонування повітря стосуються виділення холодоагентів (HFCs гідрофторвуглецю) як від стаціонарних, так і від мобільних кінцевих споживачів. Типовим для США є таке явище, коли спостерігається великі викиди від гідрофторвуглецю, а також значне очікуване зростання викидів від категорії озоноруйнуючих речовин ODS, як це показано на графіку 3.6-5 нижче. Ми також очікуємо появу навіть більш істотного зростання у використанні гідрофторвуглецю та викидів у країнах, що розвиваються адже економічний прогрес веде до більш масштабного використання систем кондиціонування повітря.

Викиди парникових газів від промислових процесів, 1990-2035; Асоціація урядів Південної Каліфорнії

IndustryProcesses.jpg


Транспорт

Включається споживання викопного палива та біопалива у всіх транспортних секторах: дорожні засоби пересування, всюдиходні засоби пересування (не дорожні), літаки , залізничний транспорт, та комерційні морські судна.

Нижче подаються ілюстрації 3.6-6 з a по c, які включають основні елементи побудови базової лінії для під сектору дорожніх засобів пересування транспортного сектора. Приклад взято з Пуерто Ріко. Зазвичай для визначення оціночних показників парникових газів використовують історичні дані споживання пального як це показано на першій ілюстрації. Втім, для прогнозу необхідно мати комбінацію прогнозних даних, де основними вхідними даними є прогнозована діяльність транспортного засобу [транспортний засіб кілометр проїханий (кілометраж) (VKT)]. Крім того, необхідні також базові лінії розрахунків пального для транспортних засобів та вуглецевої місткості пального. Ілюстрація 3.6-6b показує прогнозовану діяльність транспортних засобів для Пуерто Ріко. Тоді як ілюстрація 3.6-6c показує викиди транспортного сектора. Довгостроковий прогноз викидів дорожніх транспортних засобів свідчить про їх зменшення обумовлене прогнозом доволі пологої кривої кілометрів пройдених транспортним засобом (VMT) та зменшенням використання пального у парку транспортних засобів.

Ілюстрація 3.6-6a. Транспортний сектор історичне використання пального; Пуерто Ріко 1990-2012

Transport.jpg


Ілюстрація 3.6-6b. Прогноз діяльності дорожнього транспорту; Пуерто Ріко 2009-2035

Gasoline.jpg

Ілюстрація 3.6-6c. Кадастр та прогноз викидів транспортного сектора; Пуерто Ріко 1990-2035

Emissionforecast.jpg

Сільське господарство

Незважаючи на те, що використання палива у секторі сільського господарства часто в національній звітності включається до Промислового згорання палива, для цілей субнаціонального планування LEDS має сенс його виокремлювати, і включати у решту викидів сільськогосподарського сектора. Сільськогосподарський сектор включатиме викиди пов’язані з виробництвом сільськогосподарських культур ( використання добрив та засобів для покращення ґрунту, спалювання сільськогосподарських відходів, обробка рисових полів, рештки рослин та бобових, та здійснення заходів щодо користування сільськогосподарськими угіддями), а також згорання палива (здебільшого дизельного). Подані нижче ілюстрації 3.6-8a та b , показують базові лінії вирощування основних сільськогосподарських культур у Мінесоті США, та пов’язані з цим викиди парникових газів. У Мінесоті під сектор вирощування с/г культур спонукає появу 15% викидів усієї економіки штату. Такий високий рівень викидів є очікуваним у тих субнаціональних територіях з потужним сільськогосподарським виробництвом та відносно низьким рівень густоти населення. Основний елемент базової лінії – це побудова прогнозу виробництва сільськогосподарських культур, який враховує очікувані засіяні та зібрані площі сільськогосподарських угідь , врожайність, паливо та добрива та практики обробки угідь. Усі дані базової лінії щодо управління та вхідних матеріалів потрібні для того, щоб оцінити кількість використаної у майбутньому енергії та матеріалів, а також викидів парникових газів. У деяких базових лініях виробництва сільськогосподарських культур буде здійснено спробу змоделювати результуючий потік двоокису вуглецю із ґрунтів, де вирощуються сільськогосподарські культури. Деяка частина цього потоку включена у базові лінії шляхом урахування викидів від ерозії ґрунту та культивації гістосолів (ґрунтів з високим рівнем вуглецю). Водночас можуть існувати й інші потоки двоокису вуглецю (як позитивні, так і негативні). Зокрема це можуть бути додавання органічних добрив та землекористування, яке передбачає нижчий або вищий рівень обробки (і відповідно: або підвищення або зниження вмісту вуглецю у ґрунті). Ідеальна базова лінія має враховувати усі ці фактори, однак на практиці часто складно отримати необхідні для цього дані.

Ілюстрація 3.6-8a. Базова лінія для вмісту азоту у сільгоспкультурах (N); Мінесота, Сполучені штати 1990-2030

Ruralzone.jpg

Ілюстрація 3.6-8b. Кадастр та прогноз викидів ПГ від виробництва сільськогосподарських культур; Мінесота, США 1990-2030

Landsurvey.jpg

Лісове господарство та інше землекористування

Джерела та раковини у цьому секторі включають таке:

• Лісову вуглецеву секвестрацію, де чистий потік CO2 може бути як позитивним, так і негативним

• Пожежі та заплановані випалення – N2O, C2O

• Секвестрація лугопасовищ та пасовищ, де чистий потік CO2 може бути як позитивним, так і негативним

• Міські ліси, де чистий потік CO2 може бути як позитивним, так і негативним

• Болотиста місцевість – CH4

Коли йдеться про пожежі та заплановані випалення, то поширена практика полягає в тому, що лише метан та окис азоту враховуються та звітуються як викиди, тоді як біогенний двоокис вуглецю вважається вуглецево нейтральним (це означає, що ліс здатний замістити втрати вуглецю в упродовж доволі короткого періоду часу). Втім, за своєю суттю це серйозне та критичне припущення, яке слід перевірити з місцевим експертами в галузі лісового господарства. Може статися так, що очікувані зміни динаміки лісоводства (які потенційно можуть спонукати зміни клімату) призведуть до створення таких умов, які можуть виявитися несприятливим для швидкого одужання лісу. У таких випадках, деяка частина або увесь біогенний двоокис вуглецю можливо слід буде розглядати як чисте доповнення до атмосфери, а відтак, уже не буде вважатися вуглецеві нейтральним. У Китаї для цілей планування LEDS сільське господарство, лісове так рибне господарство комбінують в єдине ціле. Отже, у модуль базової лінії LEDS також будуть, де доречно, враховуватися викиди риболовецьких суден. Показана на ілюстрації 3.6-9 базова лінія для сектора лісового господарства та іншого землекористування (FOLU) у Мінесоті за своєю суттю є всеохопною, адже відображає як чисту CO2 секвестрацію, так і інші не-CO2 джерела, які включають викиди CH4 з болотистої місцевості не-CO2 викиди, що виникають в результаті пожеж та запланованих випалень. Вуглецева секвестрацію докладно представлено для лісової місцевості, пасовищ, болотистої місцевості та міських лісів. Фокус цього модулю базової лінії - в контексті вуглецевої секвестрації сектора лісового господарства та іншого землекористування - (FOLU) полягає у висвітленні питань пов’язаних з лісовими угіддями та міськими лісами.

Ілюстрація 3.6-9. Базова лінія лісове господарство та інше землекористування; Мінесота, Сполучені штати 1990-2030

Forestforecast.jpg


Управління відходами

Тверді відходи: у випадку муніципальних сміттєзвалищ або полігонів твердих відходів (МТВ) метан, що виникає у результаті розпаду відходів кількісно виражається так само як і збереження на полігонах вуглецю з біогенних компонентів відходів (наприклад, паперу /картону /деревини, харчових відходів та ландшафтні відходи). Згоряння відходів включає як спалювання відходів без отримання енергії, так і відкрите спалювання відходів (наприклад на території полігону або у житлових мікрорайонах). Згоряння відходів з метою використання енергії від цього процесу розглядається як паливо у відповідному секторі (зазвичай у секторі енергопостачання, під секторі постачання електроенергії, в тому випадку, коли відходи використовуються для виробництва електроенергії). Зазвичай, поширена практика передбачає включення тільки того CO2, який пов'язаний з вмістом викопного вуглецю у відходах. Причина в тому, що за припущенням, вміст біогенного вуглецю отримується з матеріалів сталого джерела постачання, що в результаті не веде до чистого підвищення атмосферного рівня CO2 . Це важливе припущення слід переглядати в ході побудови будь якої базової лінії управління відходами, а також, за умови його використання, слід зазначати у будь- якій документації, що стосується базової лінії. Хоча викиди CO2 відбувають під час розпаду відходів ( на сміттєзвалищах, під час операцій компостування та анаеробного ферментера), їх не враховують ( виключають) через такі дві різні причини:

1. Такий вуглець складається з біогенних матеріалів, які за звичайним припущенням походять із сталих джерел, а відтак не впливають на атмосферний рівень CO2 (також, більшість із викопних за своє основою вуглецевих матеріалів (таких як пластик) розпадаються дуже повільно), а також

2. Для побудови базової лінії парникових газів ми прагнемо кількісно виразити антропогенні джерела парникових газів. У природних умовах розпад вихідного джерела вуглецю цих біогенних матеріалів (наприклад лісової біомаси) зрештою відбуватиметься аеробно тобто як лісовий опад (виробляючи в основному CO2). Людська діяльність призводить до такого використання біогенного вуглецю, яке також призводить до виділення метану, а тому саме людський вплив і становить те, що ми прагнемо виразити у кількісній формі. Обробка стічних вод: побудова базової лінії парникових газів для обробки стічних вод (WWT) відбувається відповідно до тієї ж самої концепції, як і для твердих відходів. Так само як і при поводженні з твердими відходами, під сектор обробки стічних вод вирішує питання кількісного вираження парникових газів, що виникають у результаті деяких змін у поводженні з біологічними чи промисловими відходами, і відрізняються від природних процесів. Таким чином, знову ж таки CO2 є похідною біогенних матеріалів і не підлягає кількісному вираженню (або принаймні звітується окремо як біогенний CO2’). Муніципальні підприємство з обробки стічних вод відображає викиди з централізованих станцій, системи очищення стоків, та туалетних приміщень. Промислова обробка стічних вод фокусується на ті галузі, які генерують обробку стічних вод з високим вуглецевим навантаженням, а саме целюлозної паперові виробничі потужності, м’ясо та птице фабрики та підприємства з переробки фруктів та овочів. Згорання палива , яке може бути віднесене до сектору поводження з відходами слід також включати сюди, однак часто такі дані відсутні. Наприклад, споживання палива транспортними засобами, що використовуються для поводження з твердими відходами часто включається до Транспортного сектора, а деталей необхідних для визначення кількості палива , використаного сміттєвозами просто не можливо отримати Базова лінія поводження з відходами в Пуерто Ріко наведена на ілюстрації 3.6-10a нижче, показує тенденцію до зниження, що зовсім нехарактерно для більшості територій. Прогнозується, що економіка Пуерто Ріко зростатиме лише низькими темпами, також спостерігається приріст міграції населення в інші частини США [обидва ці явища ведуть до зниження накопичення твердих відходів на муніципальному рівні]. Показана поруч базова лінія парникових газів (Ілюстрація 3.6-10b) також демонструє зниження. На додаток до зменшення накопичення твердих відходів, в тому числі зменшення виробництва метану на старіших неконтрольованих сміттєвих полігонах, існує ще кілька впливів, які визначити таку ситуацію; зокрема очікуване включення контролю над газами сміттєвих полігонів до енергетичних програм з перетворення звалишного газу на енергію (LFGTE), та полігонів з факельним спалюванням; а також експлуатація установки з виробництва електроенергії - відходи для енергії WTE), яка упродовж прогнозованого періоду буде відбирати відходи зі сміттєзвалищ. Викиди установки відходи для енергії тут не показано, адже вони відображатимуться у секторі енергопостачання. Зверніть увагу на те, що з огляду на часовий лаг для накопичення метану та інші зазначені вище причини, не слід очікувати, що викиди парникових газів будть щільно іти за накопиченням муніципальних твердих відходів.

Ілюстрація 3.6-10a. Базова лінія поводження з відходами; Пуерто Ріко 1990-2035

Wastemanagement.jpg

Ілюстрація 3.6-10b. Базова лінія поводження з відходами; Пуерто Ріко 1990-2035

Garbagemanagement.jpg

Приклади методів прогнозування та джерел даних

Найкращим джерелом інформації на підтримку підготовки прогнозу є опубліковані дослідження (звісно, якщо такі існують). Комунальні підприємства з постачання електроенергії, палива та водопостачання часто проводять свої власні дослідження з оцінки потреб щодо майбутнього розвитку інфраструктури та постачання пального і води. Крім того, відомства, які здійснюють планування у відповідному секторі (ах) також часто проводять свої власні дослідження майбутнього зростання викидів. Тоді як у країнах, що розвиваються ресурси на проведення такої роботи обмежені або не виділяються. Це означає необхідність розробки методів для проведення оцінки ймовірних шляхів та темпів зростання викидів, яка особливо актуальна для підготовки довгострокового прогнозу (наприклад на 10-15 років вперед). У деяких випадках короткострокові прогнози можна готувати на основі відстеження тенденцій останніх історичних видів діяльності у базовій лінії (споживання енергії, діяльність пов’язана з подорожами та пересуванням, сільське виробництво, накопичення відходів, інше). В залежності від наявності даних при підготовці довгострокових прогнозів можливо доведеться покладатися на прямолінійні спроектовані показники, що прив’язані до демографічних прогнозів (наприклад, ріст населення, економічне зростання). Ці прогнози не містять припущень щодо істотних змін у звичайному ході діяльності, але, на скільки це можливо, включають нещодавно схвалені політики та дії. Для того, щоб у довгострокових пронозах врахувати невизначеності ми повинні передбачити основні зміни в політиці. Кожен з наведених далі стандартів, наприклад, таких як нові економічні стандарти для пального транспортних засобів, електрифікація парку транспортних засобів, стандарти відновлюваної енергії у секторі електропостачання або стандарти вмісту вуглецю для пального може істотно вплинути на обсяг прогнозованих викидів у секторі .

Кадастр електропостачання та його прогноз

Для того, щоб належно охарактеризувати історичну систему генерації електроенергії та пов’язані з нею викидів парникових газів потрібна значна кількість даних. Джерела даних залежать від конкретної країни. На регіональному рівні одним із джерел даних є статистика національного рівня, яка відображає первинне споживання енергії; втім, часто цього виявляється недостатньо і потрібно мати дані з місцевих відомств чи самих комунальних підприємств. Для отримання належного рівня національних даних потрібні наступні дані з місцевих джерел: дані щодо споживання пального, валова та нетто кількість генерованої електроенергії, конкретні властивості характеристик пального (тип вугілля, вміст енергії у природного газі), історичні дані продажу за кожним із секторів споживання, та дані щодо імпорту та експорту електроенергії. На ілюстрації 3.7-1 показано приклад переліку вхідних даних щодо постачання електроенергії для первинного споживання енергії та нетто генерації. Перелік даних охоплює 1990 – 2013 рр. Фактори викидів можна отримати з різних джерел; втім, ми радимо використовувати джерела рекомендовані Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК). Модуль посібника базової лінії з планування LEDS для сектору постачання електроенергії включає запропоновані вихідні величини. Втрати при транспортуванні та розподілі обраховуються безпосередньо з оціночних значень загальних обсягів постачання у системі (нетто генерація + імпорт – експорт) мінус загальна сума продажу. Також, якщо з місцевих джерел можна отримати дані про гексафлорид сірки (SF6) то слід зібрати та додати до переліку втрати з систем транспортування та розподілу. Історичні дані щодо:

• Генерації та споживання палива за 1990-2012 (або дані за останній рік по якому є дані )

o По електростанції або згруповані за типом палива

o Для потужностей теплоелектростанцій (CHP), які постачають енергію в мережу – необхідно розділити енергоспоживання для вироблення електроенергії по відношенню до корисної тепловіддачі

o Включити нетто генерацію з відновлюваних джерел енергії

• Імпорт та експорт електроенергії

• Деталі щодо палива: особливо вугільного типу

• Історичні продажі електроенергії за сектором кінцевого споживання

• Фактори викидів

• Втрати при транспортуванні та розподілу (T&D) визначені з: (нетто генерація + імпорт – експорт) – загальний обсяг продажу

• Втрати SF6 з систем транспортування та розподілу

Ілюстрація 3.7-1. Приклади вхідних даних щодо електропостачання

Electricity.jpg

Electricity2.jpg

Основна сукупність вхідних складових прогнозу сектору електроенергії - це очікування щодо того якою буде система електроенергії за умов звичайного ходу діяльності. Знову ж таки дослідження місцевих комунальних підприємств або ж їхні контракти часто є найкращими джерелами інформації щодо додавання нових потужностей, виведення потужностей з експлуатації або запровадження використання відновлюваних джерел енергії. Також можна очікувати зміни до існуючих генераційних потужностей, наприклад змін використовуваного палива або підвищення ефективності. У тому випадку якщо країна історично виступала в ролі експортера електроенергії, то має сенс припустити, що вона робитиме це і надалі; втім, однаково бажано проконсультуватися з експертами тамтешніх комунальних підприємств. Потребу у майбутньому імпорті слід оцінювати виходячи з різниці між сукупним попитом та нетто генерацією усіма генераційними потужностями країни ( в тому числі за використання відновлюваних джерел енергії). Як і у випадку імпорту, так і експорту слід проводити консультації місцевим експертами з комунальних підприємств або ж конкретного відомства для того, щоб визначити типи задіяної до цих процесів електроенергії (наприклад, імпорт з гідроелектростанцій або ж електроенергії виробленої за використання вугілля). Розширення системи транспортування та розподілу слугуватиме корисним показником зростання викидів SF6. Модернізація системи транспортування та розподілу може сприяти зменшенню майбутніх втрат, що згодом також можна врахувати у процесі прогнозу. Зазвичай, отримати усі зазначені вище дані необхідні для побудови базової лінії сектора електроенергії, а саме, системи електроенергії за звичайного ходу діяльності та пов’язані з цим викиди неможливо. Прогалини даних слід заповнювати даними з літератури або інших широкодоступних джерел. Наприклад, у деяких випадках можна починати з даних щодо роздрібного продажу та деякої інформації щодо джерел постачання (наприклад, використовуване паливо або тип технологій). У такій ситуації відсутня ключова інформація необхідна для оцінки викидів парникових газів, та споживання пального. А тому у ході аналізу слід побудувати профіль генерації електроенергії, за використання даних або припущень щодо втрат при транспортуванні та розподілі (для того, щоб отримати сукупну цифру нетто генерації) та середні питомі значення використання тепла нетто (для визначення сукупного споживання палива). Потім для визначення викидів слід застосовувати стандартні коефіцієнти викидів. Бувають випадки, коли відсутні дані щодо продажу електроенергії, але існує інформація щодо генерації та нетто імпорту. У такій ситуації, за наявності даних споживання палива прямі викиди можна кількісно виразити за використання стандартних коефіцієнтів викидів. Для того, щоб отримати цифру попиту на електроенергію спочатку застосовується поєднання даних чи припущень по відношенню до оціночних даних споживання. Середні питомі значення використання тепла нетто можна використовувати для визначення нетто генерації, а потім очікувані втрати при транспортуванні та розподілі використовуються для позначення сукупного попиту. Далі можна визначити питомі викиди (kJ/kWh), що і становить показник необхідний для аналізу політики СНВР. І останнє, незважаючи на те, що у цьому вступному занятті про це не йдеться, для базової лінії до якої прагнули включити викиди повного енергетичного циклу, необхідно визначити коефіцієнти сукупних викидів парникових газів для кожного виду палива, а потім застосувати до первинного споживання палива. Такі дані та системи моделювання існують у США (в тому числі модель Енергетичного Департаменту США Argonne National Labs GREET Model). Можливо деяка інформація подається в публікаціях стосовно країн, що розвиваються. У тих випадках, коли таких даних не існує використання даних, що базуються на ситуації у США може дати принаймні приблизне уявлення супутнього вмісту вуглецю у постачаннях палива.

Кадастр та прогноз для житлового, комерційного та інституційного сектору

Основна увага цього сектору приділяється згоранню палива у житлових, комерційних та інституційних будівлях (RCI). Під час деяких процесів планування споживання пального у промисловому секторі також може включатися до цього сектору (і тоді він уже називається житловим, комерційним та інституційним та промисловим сектором); втім у Китаї у ході планування LEDS промисловість виділяється як окремий сектор, що поєднує споживання палива та викиди технологічних процесів. Для того, щоб отримати повний контекст ситуації щодо використання енергії та пов’язаних з цим впливами парникових газів на сектор, поширена практика надання стислого викладу даних та таблиць, які включають як викиди пов’язані зі згоранням палива, так і викиди пов’язані зі споживанням електроенергії. У цьому процесі слід візуально проілюструвати спів падіння (накладення) викидів, пов’язані зі споживанням електроенергії з викидами під сектора енергопостачання (зазвичай це робиться за використання штрихування на підсумкових таблицях). Звичайні джерела даних для кадастрів складаються з національного рівня статистичних даних, які розбиваються на регіональний або муніципальний рівні (такі, наприклад, як енергетичні баланси провінції у Китаї). Доволі звичним явищем є поєднання комерційного та інституційного під секторів; втім, за наявності усі дані щодо згоряння палива слід відстежити до найбільшого рівня деталізованості. Це питання набуває особливої ваги під час відбору політики, її розробки та аналізу.

Вимоги до даних кадастру:

• Згоряння палива за секторами

o Викопне паливо

o Біомаса

o Інші біопалива (біогаз та рідке біопаливо)

• Коефіцієнти викидів

• Представлення викидів з точки зору попиту

o По секторальний попит на електроенергію

o Вуглецемісткість постачання електроенергії

Ілюстрація 3.7-6 показує типову базову лінію сектора RCII у країні, що розвивається. Очікується, що викиди та відповідне використання енергії істотно підвищуватиметься у відповідності до зростання економічної активності та особистого доходу громадян. Період кадастру 1990-2009.

Ілюстрація 3.7-6. Прямі викиди зі споживання палива житловим, комерційними та інституційними сектором; Нижня Каліфорнія, Мексика

Directemissions.jpg

В ідеалі прогноз використання енергії житловим, комерційними та інституційними сектором можна отримати з досліджень , що проводять на місцевому рівні. Також його можна отримати від плануючих відомств та комунальних підприємств. За відсутності будь-яких досліджень можна скористатися наведеними нижче основними рушійними факторами енергоспоживання. Деталі щодо методології прогнозування також надаються нижче.

Вимоги щодо даних для прогнозу:

Прогнози населення; міського та сільського

Прогнозовані площі будівель по секторам

Енергоємність фонду будівель по секторам

Пальне

Електроенергія

Зміни у використання палива по секторам

Зростання регіональної економіки та особистого доходу