Проблеми і потенційні можливості України

Сьогодні перед Україною стоїть ряд унікальних викликів і відкриваються потенційні можливості, які можуть бути підтримані потужним процесом планування дій СНВР. Будь ласка, включіть нижченаведені питання, які обговорювалися раніше цього року і в рамках тижневого процесу оцінки за участі представників відомств, експертів і зацікавлених сторін. Це такі питання:

• Економічний розвиток та економічна безпека, включно з доходами, зайнятістю, економічним зростанням, інвестиціями, державними доходами, торгівлею, глобальним доступом;

• Індустріальна і комерційна модернізація, включно з передовими технологіями і процесами, рециркуляцією доходів, новими ринками;

• Енергетична безпека, включно з енергоефективністю, зменшенням імпорту, диверсифікацією, фінансовою доступністю, екологічною сталістю;

• Охорона здоров’я і довкілля, включно з повітрям, водою, землею, кліматом;

• Зв’язок з міжнародними, національними і суб-національними механізмами, такими як торгівля квотами на викиди, податки на викиди вуглецю, правила, фінансування тощо;

• Неупередженість і справедливість, включно з малим бізнесом, спеціальними громадами.

Крім того, будь ласка, також розгляньте такі стратегічні пріоритети країни та її ключових урядових відомств для ефективної підтримки реалізації реального процесу розробки Плану дій СНВР в Україні:

• Вияснення ролей відомств у розробці і включення заходів політики 3Е до їх індивідуальних відомчих цілей і співпраці із зацікавленими сторонами;

• Співпраця всередині відомств і між урядовими відомствами, включно з міністерствами та керівництвом;

• Необхідність в інструментах для вирішення потреб стратегії економічного розвитку і безпеки, включно з макроекономічним аналізом поточних і потенційних заходів політики.

Виявлення поборників і лідерів політики 3Е в українському уряді та адміністраціях Президента і Прем’єр-міністра.

Більш того, потрібо оцінити потенційні механізми співпраці між урядовим, приватним та споживальницьким секторами: громадськими об'єднаннями, громадами,спілками, неприбутковими організаціїми та стейкхолдерами всіх рівнів інтересів, задля досягнення консенсусу у можливостяг впровадження ПП-СНВР. Ця оцінка має базуватися на комплексному аналізі фінансових, кадрових, результативних можливостей і, особливо, рівня зацікавленості у впроваджені СНВР, сфері діяльності організації. Важливо взяти до уваги відповідне співвідношення можливостей/потреб організацій та стейкхолдерів усіх рівнів.

Оцінка спроможностей зацікавлених сторін має проходити на основі семінарів, круглих столів, воркшопів. На таких заходах експерти та стейкхолдери можуть досягти домовленостей та обрати гідних кандидатів на виділення фінансування щодо проекту СНВР.