Вуглецеві викиди в Україні

Мапа запасів вуглеводнів на території України

Ukrainecarbonfuel.jpg


Еквівалент тонн нафти на 1000$

Oildollar.jpg


Кожна з цілей процесу СНВР може буде переведена у ряд конкретних показників продуктивності, які використовуються у відборі і розробці конкретних варіантів і механізмів політики. Це забезпечує узгодження кінцевих рекомендацій щодо політики і механізмів з початковими цілями і задачами. Це також дає змогу використовувати емпіричні та експертні інструменти для об’єктивного тестування та оцінки варіантів політики, що запобігає упередженості і відкриває дорогу до контрінтуїтивних висновків.

Потенціал зниження викидів парникових газів у США на 1990-2020рр., сценарії цілі Конгресу і цілі зацікавлених сторін Центр кліматичних стратегій, 2010


USAemission.jpgНа нижченаведеному графіку показано результати процесу планування кліматичних дій у штаті Флорида (США). Темно-синя верхня лінія (верхня щелепа алігатора) є базисною лінією "інерційного" сценарію викидів. Зелена нижня лінія (нижня щелепа алігатора) являє собою суму рекомендацій "Команди дій" (група зацікавлених сторін під наглядом якої був підготований план дій) для штату Флорида. Світло-фіолетова лінія (поряд з нижньою лінією) показує початкові цільові рівні Плану дій відповідно до виконавчої постанови про формування команди. Отже, діаграма показує, що чистий вплив всіх напрямків політики "Команди дій" не лише досягне, але й перевищить цільові показники Плану дій. Решта ліній на діаграмі показує розрахункові впливи виконавчих постанов і законодавства, введених в дію під час цього процесу. Показники зменшення відповідно до цих дій були додані до базисних ліній як оновлення протягом процесу і є прикладом динамічного процесу планування, який передбачає постійні дії та оновлення. Процес СНВР може враховувати зміни до базисних сценаріїв і дій, які мають місце впродовж процесу, включно із початковими діями, які були рекомендовані до завершення процесу розробки плану дій.

Результати планування кліматичних дій: штат Флорида, США

USAevelopement.jpg

Типові коефіцієнти викидів повного енергетичного циклу для звичайних видів палива

Emissioncoef.jpg

Зразок причинного ланцюжка викидів парникових газів

Samplesteps.jpg


У цьому прикладі політики для сектора енергопостачання (ES) загальною метою та основним наслідком політики є збільшення потужностей генерації електроенергії з відновлюваних джерел (порівняно з умовами за інерційним сценарієм). Кольорові квадрати відображають вплив на викиди парникових газів в результаті первинних, вторинних, третинних тощо наслідків політики (квадрати, не позначені кольором). В результаті збільшення потужностей генерації з відновлюваних джерел обсяг викопних палив, які вимагаються для постачання кожної мегават-години (МВт) в енергосистему, зменшується, як показано на другому етапі (перша ланка ланцюжка). Це нижче споживання викопних палив провадить до прямого скорочення викидів парникових газів. як показано на третьому етапі, а також зниження вуглецеємності усієї енергосистеми і зменшення попиту на викопне паливо. Нижча вуглецеємність енергосистеми буде провадити до нижчих непрямих викидів, пов’язаних із споживанням електроенергії, як показано на четвертому етапі. Менший попит на викопне паливо провадить до зменшення до активності системи постачання палива на вищих технологічних рівнях на четвертому етапі і пов’язаного з цим скорочення непрямих викидів на п’ятому етапі.

Кінцева ланка причинного ланцюжка показує, що матиме місце більший попит на виготовлення і монтаж обладнання генерації з відновлюваних джерел, що буде мати свій власний непрямий вплив на енергію і викиди парникових газів, хоча й очікується, що він буде незначним.

Секторальне покриття процесу СНВР

Economicsectors.jpg

В межах кожного сектора можливий цілий ряд різних варіантів політики або дій із зменшення викидів парникових газів, і для кожного варіанту можуть застосовуватися один чи більше механізмів реалізації — тобто, методів впровадження напрямків політики, які дозволяють таким напрямках політики досягти їх цілей. Наприклад, впровадження відновлюваних джерел електроенергії можна досягти через добровільні угоди з місцевими комунальними підприємствами, через обов’язкові стандарти портфелю відновлюваних джерел на рівні держави, регіону чи міста, яких має дотримуватися кожен постачальник електроенергії, та/або через імплементацію стимулюючих тарифів, які створюють цінові стимули для впровадження виробниками енергії відновлюваних джерел електропостачання.

Загальне поєднання конкретних напрямків політики і механізмів у межах кожного сектора утворює планувальний портфель, який містить кінцевий план дій СНВР. Його можна порівняти з інвестиційним портфелем і він дає змогу використовувати механізми управління ризиком і непевністю з тим, щоб максимально збільшити реальний результат плану дій та окремих його напрямків політики порівняно із заданими характеристиками. Іноді це можна описати як різницю між використанням "срібної кулі" і "срібної картечі".

Головні механізми імплементації для кожного сектора

Implamentationtools.jpg


Інструмент для плану покращення підготовки Кадастру :


Файл:Enhancment.doc